U bent hier

Nieuws

LES LUNDIS de L’OPTIQUE

22/10/2018
L’Institut ILYA PRIGOGINE (anciennement IORT) et l’Unité de Formation Continue CREA organisent pour la deuxième année un cycle de CONFERENCES « LES LUNDIS de L’OPTIQUE » 4 lundis soir consacrés à un thème d’actualité pour la profession ; d’excellents experts interviennent sur une question « pointue » et permettent ainsi aux opticiens de se maintenir « à la pointe » des développement dans le domaine de l’optique…Une excellente façon de « rester dans le coup »… Tous les détails se trouvent sue le site web:
Lees verder

Week van het Zien

28/05/2018
De editie van 2018 zal georganiseerd worden van 6 tot 13 oktober. Onze pas opgerichte werkgroep ‘Week van het Zien’ start binnenkort met de voorbereidingen.
Lees verder

RIZIV

28/05/2018
Op regelmatige basis onderhandelt de werkgroep RIZIV van de APOOB met het RIZIV aangaande vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van de nomenclatuur. Momenteel worden vooral de con- tactlenzen onder de loep genomen. Tot op heden blijft de nomenclatuur 2017 van toe- passing. Indien zich wijzigingen voordoen, maken wij ze u zo snel mogelijk kenbaar.
Lees verder

Volksgezondheid en accreditatie

28/05/2018
Minister Maggie De Block heeft formeel beloofd om in 2018 het beroep van de optometrist te erken- nen als paramedisch. Van zodra we effectief erkend zijn, informeren wij u zo snel mogelijk via de site van de APOOB, via digitale media en via Eyeline en gaan wij van start met de accreditatie.
Lees verder

Eyeline rubriek ‘APOOB en IK’ met de familie Bruninx

28/05/2018
Na Patrick Jansen en Frédéric Daout is Charles Bruninx aan de beurt in de rubriek ‘APOOB en IK’. Charles rondde in 2016 zijn studies optiek en optometrie met onderscheiding af en voegde zich in 2017 als derde generatie, na zijn grootvader Fernand en vader Serge, definitief bij het team van Bruninx Design Optics in Hasselt. Wij stelden hem, als jonge garde, een aantal vragen over onze beroepsvereniging.
Lees verder

APOOB 2018 en de Industrie

25/03/2018
Op 6 februari jongstleden ontving het APOOB-team – vertegenwoordigd door Quentin Simonet, Thierry Segaert, Serge Bruninx, Christophe Collette, Viviane De Vries en Laurette Slegten een aantal vertegenwoordigers uit de optieksector, met name de Heer Yves Derde en Karl De Witte (Essilor), Mevrouw Isabelle Moës (Marcolin), de Heer Tomas de Witte (Carl Zeiss Vision), de Heer Kurt Leuridan (Tokai), Mevrouw Marijke Dierickx (Odisee) en de Heer Raf Mastbooms (Belgoptic). Dit was de ideale gelegenheid om tijdens een aangename receptie kennis te maken met de nieuwe lokalen van de APOOB, gevestigd in de Gustave Schildknechtstraat, 33 te Laken en even terug te blikken op de voorbije Week van het Zien. (Bron: Eyeline)
Lees verder

Nieuwe regels rond data protection

05/02/2018
De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels, gepubliceerd op 4 mei 2016, om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze is een herziening van de Europese wetgeving uit 1995 en is ontstaan uit de nood aan modernisering om ontwikkelingen zoals de cloud en sociale media het hoofd te bieden. De GDPR zorgt voor één legaal kader dat in heel Europa geldt en legt strengere regels op in verband met dataverwerking.
Lees verder

Pagina's