U bent hier

Gedragscode voor de opticien - verkoop van glazen

Gedragscode voor de opticien - verkoop van glazen

27/12/2016
Dit artikel geeft de stand van zaken weer inzake de besprekingen van de gedragscode.

Naar aanleiding van het artikel dat in Test Aankoop verscheen, werd het APOOB op 21/12/15 ontboden  op het kabinet van Minister Peeters. Uit dit artikel bleek dat de glasprijzen erg uiteenlopend waren. Zowel binnen een stad als nationaal. De bedoeling van deze meeting was om de consument te beschermen en prijsvergelijkingen mogelijk te kunnen maken. Aanwezig waren :  dhr.  Hein Lannoy dir. Consumentnbescherming en economische reglementering, dhr. Luc Seranno adviseur van de vice-premier Peeters, dhr. Francis Dereyckere adviseur beleidscel consumentenbescherming en economische regelgeving. Voor de Apoob, Vincent Breugelmans en Serge Bruninx .

 Bij de volgende meeting op 7/1/16 werd er door dhr. Breugelmans en dhr. Bruninx een analyse voorgelegd van de praktijksituatie. Hierdoor werd het de kabinetmedewerkers duidelijk dat een glasvergelijking erg uitgebreid  EN  afhankelijk is van verschillende parameters. Hierop werd er een voorstel gevraagd met betrekking tot een gedragscode voor opticiens. (Vergelijkbaar met de situatie bij fitness centra kan de klant nu de verschillende abonnementen met gemakkelijker met elkaar vergelijken .)  De bedoeling van deze beroepscode is dat de klant bij een erkende opticien glas A met glas A kan vergelijken.   Het voorstel van gedragscode werd in de maand mei goedgekeurd door de raad van bestuur van de Apoob waarna het werd voorgelegd aan het ministerie van Economie. Daar werd het juridisch nog verfijnd. Het resultaat ziet u hieronder :

GEDRAGSCODE OPTICIEN

Verkoop van glazen

Om bij de verkoop van brillenglazen de informatieverstrekking aan de klant te verbeteren, wordt deze gedragscode opgesteld. Voor de opticiens die zich verbinden tot de naleving van deze gedragscode, vormen de bepalingen ervan eerlijke handelspraktijken jegens de consument, zoals ingeschreven in het Wetboek van economisch recht. 

Zodoende staat de naleving ervan onder toezicht van de Economische Inspectie en kunnen inbreuken op onderhavige bepalingen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. De opticiens brengen de Economische Inspectie op de hoogte van hun toetreding. 

  • De opticien bespreekt op een objectieve manier de verschillende mogelijkheden betreffende de glazen (bv. materiaal en brekingsindex, ontspiegeling, hardingslaag, optische kwaliteiten, optische zone).
  • De opticien verbindt zich er toe om voor te stellen voor de klant zonder kosten een schriftelijke of digitale offerte te maken met vermelding van de aanbevolen glazen.
  • De opticien zal een prijsvergelijking opstellen tussen de verschillende kwaliteiten en desbetreffende prijzen, wanneer hij een offerte opmaakt.
  • De offerte wordt opgemaakt in euro inclusief BTW. 
  • De opticien zal de vrije keuze van de client waarborgen inzake de aankoop van zijn optische uitrusting.

De offerte bevat de volgende glasgegevens :

1. Merk of naam Private label  en de juiste benaming zoals die in de catalogus van de fabrikant wordt weergegeven
2. Materiaal: organisch of mineraal
3. Brekingsindex
4. Unifocaal/bi- trifocaal/multifocaal
5. Kleur(loos)/verkleurend
6. Type Ontspiegeling
7. Wel of geen kraswerende laag 
8. Filters.

  • De opticien verbindt er zich toe de klant te informeren in zijn zaak op een zichtbare en laagdrempelige manier of hij al dan niet geconventioneerd is, en wat hiervan de impact is op de terugbetaling door het RIZIV. 
  • De opticien verstrekt bij de verkoop van brillenglazen een document met betrekking tot type en kenmerken van het glas aan de consument. Dit document is een bewijs van de fabrikant, indien dit voorhanden is.
  • De opticien verstrekt een omschrijving van de dienstverlening na verkoop, o.a. met betrekking tot de garantie. 
  • Indien de opticien tegen betaling specifieke, bijkomende diensten verstrekt, licht hij de klant daarvan op duidelijke wijze in vooraleer de dienst wordt verstrekt.

Besluit

De bedoeling van deze richtlijn is dat de opticien spontaan een offerte kan voorstellen aan de bezoekende klant. Deze offerte houdt in dat het type en merk enz. worden kenbaar gemaakt aan de klant. Dit impliceert dat wanneer de klant glazen wil vergelijken met bv. een optiekketen, hij hetzelfde merk, type, kwaliteit ontspiegeling , enz. van hen moet krijgen. Zodoende worden appelen met appelen vergeleken en niet meer met peren.

Meer info op: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Gedragscodes