U bent hier

RIZIV

RIZIV

28/05/2018
Op regelmatige basis onderhandelt de werkgroep RIZIV van de APOOB met het RIZIV aangaande vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van de nomenclatuur. Momenteel worden vooral de con- tactlenzen onder de loep genomen. Tot op heden blijft de nomenclatuur 2017 van toe- passing. Indien zich wijzigingen voordoen, maken wij ze u zo snel mogelijk kenbaar.